Szkoła Oculus
informacje o szkole

Kierunek kształcenia

Technik optyk
Kod 322[16]
Specjalizacja optyka okularowa i refraktometria

1) Studium jest policealną, dwuletnią (4-ro semestralną) szkołą zaoczną. Realizuje kształcenie zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 322 [16] / SP, TU/MEN/2007.02.08
2) Zajęcia edukacyjne odbywają się co 2 tygodnie (soboty i niedziele) w pracowni i salach wykładowych Politechniki Częstochowskiej.

Politechnika Częstochowska

3) Posiada uprawnienia szkoły publicznej.
4) Kilkanaście lat tradycji - szkoła rozpoczęła działalność w 1995 roku, dysponuje doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną
  • kilkunastu nauczycieli reprezentujących różne specjalizacje: technikę optykę (2), optykę (2), okulistykę (1), optometrię i refraktometrię (3), technologię (1), elektronikę i elektrotechnikę (1), bezpieczeństwo i higienę pracy (1), psychologię (1), informatykę (1), ekonomię (1), rysunek techniczny (1)
  • egzaminatorzy zawodowi z dziedzin: techniki optyki, elektroniki, fizyki
  • dwóch nauczycieli z tytułem doktora (dr n. med., dr)
  • z-ca dyr. jest członkiem Środowiskowej Komisji Akredytacyjnej Optyki Okularowej i Optometrii, która ma wpływ na sposób kształcenia techników optyków i optometrystów w Polsce
5) Najwyższa jakość prowadzonych zajęć oraz motywująca atmosfera. Szkoła, która wychodzi naprzeciw potrzebom swoich uczniów.
6) Przygotowuje do praktycznego wykonania zawodu
  • możliwość pracy w małych grupach laboratoryjnych / warsztatowych,
  • możliwość odbycia praktyk zawodowych
7) Profesjonalnie przygotowuje do państwowego egzaminu zawodowego na dyplom technika optyka.
8) Policealne Studium współpracuje z firmami zajmującymi się produkcją szkieł okularowych (Jeleniogórskimi Zakładami Optycznymi), szkieł kontaktowych, opraw okularowych (Liw Lewant) oraz z firmami zajmującymi się produkcją sprzętu do obróbki szkieł okularowych i urządzeń do diagnostyki narządu wzroku. W ramach tej współpracy uczniowie mają możliwość zapoznania się ze sposobami produkcji szkieł okularowych, soczewek kontaktowych, opraw okularowych i ich elementów, sprzętu do obróbki elementów optycznych oraz diagnostyki wzroku.
9) Bezpieczne miejsce na inwestycję w Twoją przyszłość oraz zdobycie intratnego zawodu.
10) Wygodna lokalizacja w centrum Częstochowy.
11) Dostęp do infrastruktury Politechniki – parkingów, stołówek studenckich, access point-ów itd.
12) Szkoła posiada dostęp do bazy e-czasopism (w języku angielskim) Elsevierkliknij na mapę aby zobaczyć dokładną lokalizację